Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kinna-Näs-Vallås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna-Näs-Vallås 1412 18,4% 35,4% 20,0% 26,2% 9,1% 49,2% 50,8% 0,6% 1,0%
Summa 1412 18,4% 35,4% 20,0% 26,2% 9,1% 49,2% 50,8% 0,6% 1,0%

http://www.val.se