Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kinna-Marieberg-Kinnahult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna-Marieberg-Kinnahult 1271 15,3% 32,6% 25,3% 26,8% 7,2% 51,1% 48,9% 0,4% 1,2%
Summa 1271 15,3% 32,6% 25,3% 26,8% 7,2% 51,1% 48,9% 0,4% 1,2%

http://www.val.se