Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skene-Sandvallsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skene-Sandvallsäng 1395 17,3% 32,0% 24,4% 26,4% 8,6% 48,0% 52,0% 0,4% 2,3%
Summa 1395 17,3% 32,0% 24,4% 26,4% 8,6% 48,0% 52,0% 0,4% 2,3%

http://www.val.se