Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skene-Hedbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skene-Hedbo 1349 17,3% 29,0% 26,3% 27,4% 9,5% 49,7% 50,3% 0,5% 1,1%
Summa 1349 17,3% 29,0% 26,3% 27,4% 9,5% 49,7% 50,3% 0,5% 1,1%

http://www.val.se