Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örby-Krok-Brättingstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örby-Krok-Brättingstorp 1267 15,4% 32,0% 26,9% 25,7% 8,8% 51,5% 48,5% 0,6% 1,0%
Summa 1267 15,4% 32,0% 26,9% 25,7% 8,8% 51,5% 48,5% 0,6% 1,0%

http://www.val.se