Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skene-Assberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skene-Assberg 1446 23,2% 25,7% 21,2% 29,8% 8,8% 45,9% 54,1% 0,4% 1,4%
Summa 1446 23,2% 25,7% 21,2% 29,8% 8,8% 45,9% 54,1% 0,4% 1,4%

http://www.val.se