Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ubbhult-Sätila

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ubbhult-Sätila 1127 15,5% 32,1% 30,5% 21,8% 8,1% 53,1% 46,9% 1,0% 0,4%
Summa 1127 15,5% 32,1% 30,5% 21,8% 8,1% 53,1% 46,9% 1,0% 0,4%

http://www.val.se