Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fritsla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fritsla 1034 19,8% 28,4% 23,8% 27,9% 8,7% 48,5% 51,5% 0,6% 0,8%
Summa 1034 19,8% 28,4% 23,8% 27,9% 8,7% 48,5% 51,5% 0,6% 0,8%

http://www.val.se