Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skephult-Fritsla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skephult-Fritsla 1052 14,6% 33,6% 24,6% 27,2% 8,1% 50,3% 49,7% 0,7% 1,4%
Summa 1052 14,6% 33,6% 24,6% 27,2% 8,1% 50,3% 49,7% 0,7% 1,4%

http://www.val.se