Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berghem-Hajom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem-Hajom 1229 14,6% 30,5% 28,6% 26,3% 7,4% 51,3% 48,7% 0,7% 1,1%
Summa 1229 14,6% 30,5% 28,6% 26,3% 7,4% 51,3% 48,7% 0,7% 1,1%

http://www.val.se