Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Horred-Öxnevalla-Istorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Horred-Öxnevalla-Istorp 1981 15,5% 28,4% 26,9% 29,2% 7,8% 51,0% 49,0% 0,3% 1,0%
Summa 1981 15,5% 28,4% 26,9% 29,2% 7,8% 51,0% 49,0% 0,3% 1,0%

http://www.val.se