Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svenljunga-Redslared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svenljunga-Redslared 1792 17,2% 27,6% 26,1% 29,1% 8,2% 50,1% 49,9% 0,6% 1,5%
Summa 1792 17,2% 27,6% 26,1% 29,1% 8,2% 50,1% 49,9% 0,6% 1,5%

http://www.val.se