Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högvad-Örsås-Revesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högvad-Örsås-Revesjö 1733 14,7% 24,6% 27,4% 33,4% 7,0% 52,5% 47,5% 1,7% 1,5%
Summa 1733 14,7% 24,6% 27,4% 33,4% 7,0% 52,5% 47,5% 1,7% 1,5%

http://www.val.se