Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hillared-Sexdrega-Roasjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hillared-Sexdrega-Roasjö 1819 14,9% 31,8% 26,2% 27,2% 6,5% 51,3% 48,7% 0,6% 1,0%
Summa 1819 14,9% 31,8% 26,2% 27,2% 6,5% 51,3% 48,7% 0,6% 1,0%

http://www.val.se