Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herrljunga Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Herrljunga Östra 1252 14,4% 27,9% 27,5% 30,3% 7,9% 51,4% 48,6% 0,3% 1,3%
Summa 1252 14,4% 27,9% 27,5% 30,3% 7,9% 51,4% 48,6% 0,3% 1,3%

http://www.val.se