Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gäsene Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gäsene Östra 1088 16,5% 29,3% 28,5% 25,6% 7,9% 52,3% 47,7% 0,6% 0,6%
Summa 1088 16,5% 29,3% 28,5% 25,6% 7,9% 52,3% 47,7% 0,6% 0,6%

http://www.val.se