Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljung

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljung 1699 16,8% 29,2% 26,5% 27,5% 7,8% 52,4% 47,6% 0,5% 0,5%
Summa 1699 16,8% 29,2% 26,5% 27,5% 7,8% 52,4% 47,6% 0,5% 0,5%

http://www.val.se