Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vara Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vara Östra 1886 20,3% 26,6% 20,9% 32,2% 8,4% 49,2% 50,8% 0,2% 0,8%
Summa 1886 20,3% 26,6% 20,9% 32,2% 8,4% 49,2% 50,8% 0,2% 0,8%

http://www.val.se