Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vara Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vara Västra 1890 17,4% 28,6% 23,7% 30,4% 7,8% 47,6% 52,4%   0,8%
Summa 1890 17,4% 28,6% 23,7% 30,4% 7,8% 47,6% 52,4% 0,8%

http://www.val.se