Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Levene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Levene 1426 15,8% 27,2% 26,4% 30,6% 8,1% 51,8% 48,2% 0,2% 1,1%
Summa 1426 15,8% 27,2% 26,4% 30,6% 8,1% 51,8% 48,2% 0,2% 1,1%

http://www.val.se