Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Larv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Larv 1041 15,6% 27,8% 28,7% 28,0% 7,5% 54,1% 45,9% 0,8% 0,7%
Summa 1041 15,6% 27,8% 28,7% 28,0% 7,5% 54,1% 45,9% 0,8% 0,7%

http://www.val.se