Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarstad 1344 15,3% 30,4% 27,8% 26,4% 6,8% 52,5% 47,5% 0,1% 1,6%
Summa 1344 15,3% 30,4% 27,8% 26,4% 6,8% 52,5% 47,5% 0,1% 1,6%

http://www.val.se