Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sil-Husaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sil-Husaby 1539 13,3% 31,9% 28,7% 26,1% 7,4% 52,3% 47,7% 0,1% 1,3%
Summa 1539 13,3% 31,9% 28,7% 26,1% 7,4% 52,3% 47,7% 0,1% 1,3%

http://www.val.se