Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Götene 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Götene 1 888 16,7% 30,0% 24,0% 29,4% 7,7% 48,9% 51,1% 0,1% 1,5%
Summa 888 16,7% 30,0% 24,0% 29,4% 7,7% 48,9% 51,1% 0,1% 1,5%

http://www.val.se