Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Götene 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Götene 2 1370 17,8% 22,0% 22,2% 38,0% 7,3% 47,0% 53,0% 0,2% 0,4%
Summa 1370 17,8% 22,0% 22,2% 38,0% 7,3% 47,0% 53,0% 0,2% 0,4%

http://www.val.se