Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundsbrunnsorten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundsbrunnsorten 1397 15,8% 29,5% 26,4% 28,3% 7,2% 51,8% 48,2% 0,1% 0,9%
Summa 1397 15,8% 29,5% 26,4% 28,3% 7,2% 51,8% 48,2% 0,1% 0,9%

http://www.val.se