Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Forshem-Österplana

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Forshem-Österplana 1701 14,2% 27,5% 28,9% 29,5% 7,3% 50,6% 49,4% 0,8% 1,1%
Summa 1701 14,2% 27,5% 28,9% 29,5% 7,3% 50,6% 49,4% 0,8% 1,1%

http://www.val.se