Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tibro 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 2 1709 15,4% 26,9% 19,7% 38,0% 7,4% 48,4% 51,6% 0,4% 0,8%
Summa 1709 15,4% 26,9% 19,7% 38,0% 7,4% 48,4% 51,6% 0,4% 0,8%

http://www.val.se