Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tibro 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 3 1330 18,7% 28,7% 25,7% 26,8% 8,8% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%
Summa 1330 18,7% 28,7% 25,7% 26,8% 8,8% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%

http://www.val.se