Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tibro 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 4 1245 15,3% 27,6% 21,0% 36,1% 7,4% 47,9% 52,1% 0,5% 0,8%
Summa 1245 15,3% 27,6% 21,0% 36,1% 7,4% 47,9% 52,1% 0,5% 0,8%

http://www.val.se