Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tibro 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 5 1227 13,2% 29,5% 27,9% 29,4% 6,7% 52,1% 47,9% 0,2% 0,9%
Summa 1227 13,2% 29,5% 27,9% 29,4% 6,7% 52,1% 47,9% 0,2% 0,9%

http://www.val.se