Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Töreboda Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Töreboda Sydvästra 1532 20,4% 23,2% 21,5% 34,9% 7,8% 45,2% 54,8% 0,1% 1,4%
Summa 1532 20,4% 23,2% 21,5% 34,9% 7,8% 45,2% 54,8% 0,1% 1,4%

http://www.val.se