Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Töreboda Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Töreboda Norra 1285 20,2% 27,2% 24,2% 28,4% 9,3% 50,0% 50,0% 0,1% 0,8%
Summa 1285 20,2% 27,2% 24,2% 28,4% 9,3% 50,0% 50,0% 0,1% 0,8%

http://www.val.se