Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älgarås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älgarås 967 11,9% 26,9% 26,5% 34,7% 5,8% 54,4% 45,6% 0,6% 0,6%
Summa 967 11,9% 26,9% 26,5% 34,7% 5,8% 54,4% 45,6% 0,6% 0,6%

http://www.val.se