Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Klippan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Klippan 1722 23,7% 39,2% 25,8% 11,3% 6,0% 47,2% 52,8% 0,9% 3,0%
Summa 1722 23,7% 39,2% 25,8% 11,3% 6,0% 47,2% 52,8% 0,9% 3,0%

http://www.val.se