Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Kungsladugård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Kungsladugård 1495 26,8% 48,4% 16,2% 8,7% 6,6% 46,8% 53,2% 0,8% 3,3%
Summa 1495 26,8% 48,4% 16,2% 8,7% 6,6% 46,8% 53,2% 0,8% 3,3%

http://www.val.se