Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Silverkällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Silverkällan 1466 22,5% 46,2% 23,7% 7,5% 6,8% 46,2% 53,8% 0,4% 2,5%
Summa 1466 22,5% 46,2% 23,7% 7,5% 6,8% 46,2% 53,8% 0,4% 2,5%

http://www.val.se