Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Skytteskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Skytteskogen 1718 26,9% 30,7% 25,1% 17,2% 9,8% 47,7% 52,3% 1,0% 2,7%
Summa 1718 26,9% 30,7% 25,1% 17,2% 9,8% 47,7% 52,3% 1,0% 2,7%

http://www.val.se