Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Svalebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Svalebo 1568 32,0% 33,3% 20,1% 14,6% 7,7% 49,8% 50,2% 1,2% 2,6%
Summa 1568 32,0% 33,3% 20,1% 14,6% 7,7% 49,8% 50,2% 1,2% 2,6%

http://www.val.se