Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Sandarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Sandarne 1739 25,8% 42,7% 16,1% 15,4% 4,9% 46,7% 53,3% 0,5% 2,5%
Summa 1739 25,8% 42,7% 16,1% 15,4% 4,9% 46,7% 53,3% 0,5% 2,5%

http://www.val.se