Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Godhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Godhem 1185 22,8% 45,2% 20,7% 11,3% 6,2% 47,6% 52,4% 0,4% 3,4%
Summa 1185 22,8% 45,2% 20,7% 11,3% 6,2% 47,6% 52,4% 0,4% 3,4%

http://www.val.se