Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Gråberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Gråberget 1619 19,0% 35,0% 20,3% 25,8% 3,6% 47,2% 52,8% 0,7% 2,8%
Summa 1619 19,0% 35,0% 20,3% 25,8% 3,6% 47,2% 52,8% 0,7% 2,8%

http://www.val.se