Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Hängmattan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Hängmattan 1489 17,3% 40,6% 24,3% 17,7% 6,4% 46,3% 53,7% 1,1% 3,2%
Summa 1489 17,3% 40,6% 24,3% 17,7% 6,4% 46,3% 53,7% 1,1% 3,2%

http://www.val.se