Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Majorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Majorna 1620 26,2% 30,7% 19,0% 24,1% 6,3% 47,8% 52,2% 1,0% 8,5%
Summa 1620 26,2% 30,7% 19,0% 24,1% 6,3% 47,8% 52,2% 1,0% 8,5%

http://www.val.se