Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Marieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Marieberg 1373 23,7% 46,0% 22,4% 8,0% 6,2% 47,5% 52,5% 0,6% 2,6%
Summa 1373 23,7% 46,0% 22,4% 8,0% 6,2% 47,5% 52,5% 0,6% 2,6%

http://www.val.se