Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Slottsskogsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Slottsskogsgatan m fl 1666 18,8% 33,9% 20,9% 26,4% 3,8% 47,4% 52,6% 0,6% 3,3%
Summa 1666 18,8% 33,9% 20,9% 26,4% 3,8% 47,4% 52,6% 0,6% 3,3%

http://www.val.se