Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Djurgårdsgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Djurgårdsgatan m fl 1636 20,7% 50,0% 21,4% 7,9% 4,8% 47,4% 52,6% 0,6% 6,8%
Summa 1636 20,7% 50,0% 21,4% 7,9% 4,8% 47,4% 52,6% 0,6% 6,8%

http://www.val.se