Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Karl Johans torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Karl Johans torg 1747 24,4% 45,4% 20,3% 9,8% 5,5% 46,3% 53,7% 0,9% 3,5%
Summa 1747 24,4% 45,4% 20,3% 9,8% 5,5% 46,3% 53,7% 0,9% 3,5%

http://www.val.se