Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Söderlingska ängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Söderlingska ängen 1409 26,3% 44,9% 19,0% 9,8% 7,1% 45,6% 54,4% 1,3% 3,2%
Summa 1409 26,3% 44,9% 19,0% 9,8% 7,1% 45,6% 54,4% 1,3% 3,2%

http://www.val.se