Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Masthugget, Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Masthugget, Nedre 1321 24,0% 29,6% 27,3% 19,1% 7,8% 49,5% 50,5% 1,0% 2,6%
Summa 1321 24,0% 29,6% 27,3% 19,1% 7,8% 49,5% 50,5% 1,0% 2,6%

http://www.val.se